Medlemskab

Hvordan foregår det når man er ny?


Du får en sikkerhedsinstruktion i våbenbetjening og hvordan du bruger det korrekt. Herefter kommer du på skydebanen sammen med instruktøren, der hjælper dig gennem hele skydningen. Prøveskydning og sikkerhedsinstruktion kan du aftale via info@ssf-1910.dk. Prisen er 100,- Dkr samt 200,- Dkr depositum, som bliver modregnet det første kontingent indbetaling. Du får udleveret skive og cal. .22 ammunition alt inclusiv.

Når du beslutter dig at være medlem af skytteklub, så skal du såge om at bliver godkendt med SKV6 ansøgning.

Hvor mange prøveskydninger må ikke-medlemmer skyde

 

Som et nyt medlem skal du have en sikkerhedsinstruktion med prøveskydning i klubben og så skal man blive godkendt med SKV6 ansøgning på borger.dk.

Prøveskydning inklusiv ammunition koster 100,- Dkr. samt 200,- Dkr depositum, som bliver modregnet det første kontingent indbetaling. Du kan skyde op til 5 gange i løbet af 12 måneder inden du bliver medlem og skal SKV6-godkendes.

Kan jeg betale med kreditkort?

 

Nej, det er pt. ikke muligt at betale med kreditkort. I klubben betaler man kontant og med MobilePay 66118 (HUSK at angive medlems nr. i bemærkning).

Hvornår skal jeg søge om en SKV6-godkendelse

 

Hvis du er medlem af skytteforeningen, og er fyldt 15 år.
Hvis du har jagttegn og/eller våbentilladelse.
Hvis du er SKV1-godkendt igennem en anden forening.
Hvis du er SKV2-godkendt igennem en anden forening, og ønsker at få overladt forening A´s våben.
Hvis du er SKV3-godkendt igennem en anden forening.
Hvis du er SKV6-godkendt igennem en anden forening. PDF SKV6 link

Skal jeg SKV6-godkendes som medlem i en anden forening?

 

Hvis du har en våbenpåtegning igennem forening A, men ønsker at skyde som medlem i forening B, skal du også SKV6-godkendes i forening B, hvis du får overladt forening B´s våben, eller våben, der tilhører andre medlemmer i forening B.


Nej, hvis du kun bruger de våben, du har våbenpåtegning til gennem forening A, og ikke får overladt andre våben.

Hvornår skal jeg ikke søge om en SKV6-godkendelse

 

Hvis du er medlem, men ikke fyldt 15 år.
Hvis du ikke er medlem, men ønsker at prøve skyde i foreningen – op til 5 gange.
Hvis du er medlem, men ikke ønsker at skyde.
Hvis du er SKV1-godkendt i foreningen.
Hvis du er SKV2-godkendt i foreningen.
Hvis du er medlem af både forening A & B og er SKV2-godkendt i forening A, og kun bruger de våben der står på dit våbenlegitimationskort gennem forening A. Men hvis du skal have overladt våben fra forening B, skal du SKV6-godkendes i forening B.
Hvis du er SKV3-godkendt i foreningen.

Når du tager ud og deltager i andre stævner

 

Når du repræsenterer din forening, ved et stævne arrangeret af en anden forening, er det din egen forening der har overladt et våben til dig, og det er herigennem du skal være godkendt, enten på en SKV2 eller en SKV3 og evt. med en transporttilladelse.
Får du brug for at låne et våben hos den arrangerende forening, kræver det ikke SKV6-godkendelse, fordi du er gæsteskytte.


Sikkerhed

Hvornår kan man købe sit eget våben?


Når du er mindst 20 år og du har været medlem i skytteforeningen og aktivt skydende i 2 år, kan du få våbentilladelse (SKV2) til en pistol. Ansøger du en grovkaliber er der yderligere aktivitetskrav i de sidste 6 måneder inden SKV2 ansøgning.
Når du har været aktivt skydende og formanden finder det forsvarligt, kan du få våbentilladelse til en riffel. Ved riffel skal du være mindst 18 år gammel.

Hvor gamle skal børn være for at skyde?


På riffel kan de skyde fra de er ca.8 år og når de fysisk kan håndtære våben uden besvær.
På pistol skal de adtid være sammen med instruktør eller så skal de aflægge en prøve overfor vores instruktører og vise de kan håndtere en pistol sikkert. Vi anbefaler dog tidligst fra de er 13-15 år, men det kan være meget individuelt.

Hvornår må man skyde med grov pistol i klubben?


I klubben på vores bane må du bruge vores grov våben når du har skudt ca. 5 serier á 220 point med .22 kaliber pistol og bestyrelsen af vores skytteforening finder det forsvarligt, at du kan træne uden instruktør.

Ladning af pistolmagasiner


Må man fylde ammunition i magasiner til pistoler, inden kommandoen "lad" gives forud for skydning?

Ja, magasiner må gerne ifyldes patroner inden kommandoen "lad". Magasiner er ikke at betragte som en del af ladning, men som klargøring forud for skydning. Ladning er, når man sætter magasinet i pistolen og efterfølgende tager ladegreb.
På pistol må der max. fyldes 5 patroner i magasinerne. Den ordning har været praksis i mange år for terrænskydning, mens praksis for baneskydning har været forskellig.


Bestemmelse

Må du som skytte låne et våben af en anden skytte i din forening?


En skytte må gerne låne sit våben ud til sin forening, og foreningen må låne våbnet videre til et andet medlem.

Hvis våbnet skal transporteres til DM, skal den skytte, der låner våbnet enten være SKV3 godkendt eller have sit eget våbenlegitimationskort for at modtage en transporttilladelse.

Husk, at foreningen skal have et eksemplar af transporttilladelsen, indtil våbnet er retur i foreningens våbenboks igen. En transporttilladelse gælder fra dagen før til dagen efter et stævne – og kun fra foreningens våbenboks og til stævnestedet og retur igen.

Må du låne et våben af en anden skytte fra en anden forening?


Hvis de to foreninger er medlemmer af samme hovedorganisation, må de gerne låne våben ud til hinanden, hvis den ene forening mangler ekstra våben fx til en pr-skydning - ordningen er kun midlertidig og kan ikke anvendes ved køb/salg.

Foreningen låner våbnet af skytten, og derefter låner foreningen våbnet ud til en anden forening, og denne forening kan låne våbnet ud til et medlem.

SKV anbefaler, at der laves et stykke papir på udlånet, og at begge foreningsformænd underskriver papiret og lægger et eksemplar af skrivelsen sammen med våbenlisten, så man til enhver tid kan dokumentere, hvorfor der mangler et våben, eller hvorfor der er et våben i overskud.

Der gælder i øvrigt samme regler for transport som i ovenstående spørgsmål.

Hvor meget ammunition må jeg have der hjemme


Privat må du uden særlig tilladelse fra Politiet opbevare op til 1.000 langdistance- og 5000 kortdistancepatroner i de kalibre, du som skytte har tilladelse til via dit våbenlegitimationskort.

Rigspolitiets konklusion på kort- og langdistancepatroner er følgende; Ammunition, der bruges til skydeprogrammer på distancer op til 50 m, er kortdistanceammunition - på distancer over 50m anvendes langdistanceammunition. Opbevaringen skal ske i et godkendt EN1143-1 grade 0 skal (Jævnfør våbencirkulæret § 41).

SKV2 aktivitetskrav – men hvad betyder det egentlig?


Ifølge våbencirkulæret § 20 skal en skytte være aktivt skydende medlem af en skytteforening i mindst to år, inden der kan gives tilladelse til pistoler/revolver.
Skytten skal være fyldt 20 år og skal have skudt mindst 6 gange pr. år i mindst to år for at opfylde aktivitetskravet ifølge ”Regningslinjer for Skytteforeningernes Våbenregistrering”.
Hvis skytten ansøger om pistol/revolver over kaliber .32 skal skytten i mindste de sidste 6 måneder have skudt den pågældende kaliber, som skytter ønsker at ansøge om våbenpåtegning til - de 6 måneder kan være indeholdt i de to år.

Der skal ikke vedlægges dokumentation når der indsendes en SKV2-ansøgning, da formandens underskrift i sig selv bevidner, at aktivitetskravet er opfyldt.

Der er ikke noget lovmæssigt krav om aktivitet for våbenpåtegning til riffel.

Lovgivningen skal overholdes men det skal foreningens vedtægter også.

En våbenpåtegning er ikke noget man skal have, men noget man måske kan få, hvis en bestyrelse vil stå inde for en og formanden vil underskrive SKV2-ansøgningen.