I henhold til de sidste lempelser af COVID-19 restriktionerne, vil SSF-1910 fra og med 27. April 2021 tilbyde træning for vores ungdomskytter (op til og med 17 år) hver tirsdag. De enkelte medlemmer i denne gruppe er blevet kontaktet individuelt af vores kasserer Peter som kommer til at være primus motor på dette projekt.

Ud over den sædvanlige træning vil der være mulighed for ungdomsskytterne at prøve kræfter med den dynamisk skydedisciplin - Tjenestepistol, som bliver skudt under DSF (Dansk Sportsskytte Forbund). Denne skydedisciplin gør brug af vores vendeanlæg og er tidsbegrænset. Skydedisciplin sætter skytten i en position hvor han/hun skal kunne balancere præcision og tid. Man kan se en hurtig introduktion til denne skyde disciplin her : https://www.facebook.com/ssf1910.forening/videos/1541001599438215

Dette er starten på et initiativ fra bestyrelses side til at introducere dynamisk skydning med de faciliteter som er tilgængelige for medlemmerne i SSF-1910.

Når COVID-19 restriktionerne giver adgang for alle skytter, vil  Tjeneste pistol også blive tilbudt vores andre medlemmer i SSF-1910, med faste dage til introduktion og klubmesterskab.